Bostadslån, Styrränta och Varsel

Riksbankschef Stefan Ingves ser taket på lånesituationen i Sverige. Taket är engligt Ingves ingen exakt siffra men en skuldsättningsgrad på 200% över disponibelinkomsterna skulle vara väl riskfyllt. I nuläget ligger svenskarnas skuldsättningsgrad på 170%.

Många länder har, enligt vice riksbankchef Per Jansson, fått problem på bostadsmarknaden vid skulsättningsnivåer på 170% som också har spridit sig till arbestmarknaden. Det bör också tilläggas att siffran på 170% är en genomsnittssiffra. Många svenska hushåll har inga skulder alls medan bolånetagare i Stockholm har en skuldsättningsgrad på över 600%. Jansson konstaterar dock att hushållens förmögenhet överstiger skulderna. Men en stor del av förmögenheten ligger låst i pension och fastigheter vilket betyder att alla resurser inte är tillgängliga om det skulle uppstå problem. Detta ser Jansson som en anledning att inte sänka reporäntan.

Konjunkturen är enligt Stefan Ingves svag men han anser inte att vi bör oroa oss för en liknande situation som raset 2008-2009. Detta trots stora varsel tidigare i veckan på bland annat Husqvarna och Ericsson där över 1500 jobb ska bort. Enligt Ingves bör tillväxten så småningom återgå till det normala. När tillväxten återgår till det normala så följer också inflationen som i nuläget ligger på låga 0.4%.

Med obehagliga exempel från både USA och England i åtanke så är en hög skuldsättning riskfyllt och gör ekonomin skör vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Läs fler forex och ekonomi relaterade nyheter