Hur fungerar CFD handel med råvaror

Alla råvaror handlas i enheter, exempelvis så handlas olja på fat (eng barrels, förkortat BBL), vete handlas i balar (eng bushels, förkortat BU) och kaffe handlas i pounds (engelska viktmåttet alltså som förkortas LBS).

Lot

Alla enheter ges sedan en standardiserad mängd, en sk "lot". Det är i lots som man handlar hos sin forex mäklare. En lot representerar den minsta mängd som ett instrument, exempelvis vete, handlas i. Storleken på en lot varierar beroende på instrument, men för vete är det 400 Bushels och för kaffe är det 10 000 LBS.

Ägar man råvarorna?

Nej, inom CFD handel och forex trading äger man inte det underliggande instrumentet. Man spekulerar endast i framtida kursutveckling för instrumentet. Detta är en av anledningarna till att forex och handel med CFDs är så populärt.

Genom att använda en forex mäklare så kan man spekulera i råvaror utan att behöva äga själva råvaran. Ni behöver alltså inte oroa er över att ni måste dricka upp 10 000 LBS kaffe.

Bästa forex mäklare för råvaruhandel

En Forex mäklare är en kvalificerad handlare som köper/säljer kontrakt för valutor och råvaror på foreign exchange (forex) och CFD marknaden.

Forex mäklare som är licensierade och väl ansedda har insikt om den dynamiska globala råvarumarknaden och förser sina kunder med värdefull information samt bistår med vägledning kring hur handel med råvaror fungerar.

Det är därför viktigt att använda sig av en kompetent forex och CFD mäklare. Ni hittar här nedan bästa forex och CFD mäklare för handel med råvaror i Sverige.

Mäklar Recension

(Uppdateras inom kort)

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång

Forex och CFD handel med Råvaror

Det är viktigt att ni som handlar med CFDs förstår de positiva och negativa förhållanden som råder mellan de olika råvarorna. Exempelvis, Canada exporterar mycket olja medan Japan importerar deras olja.

En framgångsrik CFD handlare observerar dessa korrelationer och hittar samband. På detta sätt så kan en handlare ta väl grundade beslut baserat på exempelvis korrelationen mellan en valutakurs och priset på en råvara.

Risker med råvaruhandel

Forex trading och CFD handel kräver mycket arbete och är förenat med hög risk. Det är inte lätt att tjäna pengar på forex trading. Endast handlare som är väl införstådda med riskmomentet når framgång inom forex trading och CFD handel med råvaror.

Mer om råvaruhandel

När man handlar med råvaror så är de vanligaste varorna: Olja, Kaffe, Naturgas, Guld, Silver, Kakao, Soja Bönor, Socker och Majs. Man kan även handla med Vete och Bomull.

CFD handel

Råvaruhandel är alltså en del av det som kallas CFD handel. Med hjälp av CFDs så kan man förutom råvaror även handla med valutapar, aktieindex, enskilda aktier samt även obligationer. Man kan tack vare CFDs spekulera i alla dessa olika instrumentet utan att äga dem.

Inom forex trading och CFD handel så får man också tillgång till en hävstång. Hävstången innebär att ni får en mutlipel på er handel och därigenom fås en hävstångseffekt som möjliggör större svängningar på utdelningen.