Vad Är OPEC

OPEC står för Organization of the Petroleum Exporting Countries och är en organisation vars syfte är att samordna och koordinera medlemmarnas policy och politik vad gäller olja och oljeproduktion.

Målet med organisationen är att säkerställa en effektiv, ekonomisk och regelbunden försörjning av olja till konsumenter, en jämn och stabil inkomst till producenterna av olja samt att säkerställa en rättvis avkastning på investerat kapital för de som investerar i oljeindustrin.

OPEC

Vilka Länder Är Med I OPEC

OPEC grundades 1960 i Baghdad, Irak. Det var då fem länder som kom överens om ett avtal och dessa fem länder är OPECs grundare. Länderna som grundade OPEC är:

Irak
Iran
Saudiarabien
Kuwait
Venezuela

Efterhand har fler länder blivit anslutna och i nuläget ingår följande länder också i OPEC:

Qatar (1961)
Indonesien (1962)
Libyen (1962)
Förenade Arabemiraten (1967)
Algeriet (1969)
Nigeria (1971)
Ecuador (1973)
Gabon (1975)
Angola (2007)
Ekvatorialguinea (2017)

OPEC Möte

OPEC tillhandahåller en möteskalender på deras officiella hemsida där de listar större officiella OPEC möten.

OPEC marknadsrapport

På OPECs officiella hemsida hittar ni också deras rapport över marknadsläget för oljan (MOMR) som utges en gång per månad.