Den Ultimata Guiden till Forex Trading - Valuthandel och CFD Handel på Nätet

Nyfiken på forex trading men osäker på var du ska börja? Sitt lugnt i båten. Vi är här för att hjälpa dig.

Nedan hittar ni den mest fullständiga guiden till hur forex och CFD handel fungerar. Vi förklarar vad forex trading och cfd handel online är - allt från första insättning till resultatet av er första trade. Vänligen notera att innehållet på denna sida inte är avsett som investeringsråd utan det är endast information om hur forex trading fungerar.

Populära Forex mäklare 2019

(Uppdateras inom kort)

Gratis e-bok

Ni kan också ladda ner vår guide till forex trading och CFD handel gratis som e-bok. Detta gör ni här:
FxForex.se e-bok till Forex och CFD Handel

Jaja, nog snackat, låt oss dra igång!

The Guide

Låt oss börja med att reda ut begreppen.

Vad är Forex Trading

Forex är egentligen kort för Foreign Exchange och betyder handel med valutor. Forex trading var till en början endast handel med valutor och det är egentligen den korrekta definitionen av forex trading.

Vid forex trading, när man specifikt talar om valutahandel så är det handel med valutapar man menar. En valutas kurs mäts mot en annan valutas kurs, vilket då kallas valutapar. De mest populära valutaparen är EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD samt USD/CHF. Men man kan också handla med Svenska kronor, SEK. De vanligaste är då USD/SEK och EUR/SEK.

Men idag kan man säga (lite slarvigt men dock) att begreppet forex trading är bredare eftersom det återfinns ett mycket större antal underliggande tillgångar att spekulera i. Underliggande tillgång betyder helt enkelt den vara som ni väljer att spekulera i, exempelvis valutor. 

Idag inkluderas ofta något som kallas för CFD i begreppet forex trading. Så, låt oss kolla lite på detta begrepp också.

Vad är CFD Handel

CFD, står för Contract For Difference, och är ett derivat som låter handlaren spekulera i en underliggande tillgång utan att behöva äga tillgången. Skillnaden i pris när man köpte jämfört med när man säljer är resultatet, dvs vinsten eller förlusten.

Man kan lite slarvigt säga att forex trading idag även omfattar CFD handel. Begreppet forex trading som egentligen betyder handel med valutor omfattar alltså idag även handel med CFDs. När vi på sajten nämner forex trading så menar vi alltså den något bredare tolkningen som även omfattar CFD handel och de underliggande tillgångarna som ingår i CFD handel.

Mer Om Underliggande Tillgång

Underliggande tillgång kan vara valutor men också råvaror som olja, guld, koppar, kaffe etc. Det kan också vara enskilda aktier, oftast större bolag listade på de amerikanska börserna som exempelvis Apple och Google. Men, beroende på vilken forex mäklare ni väljer, så kan ni också hitta svenska aktier som Ericsson, Nordea och Volvo. 

Slutligen så kan underliggande tillgång också vara index. Vanligast är större index som amerikanska S&P 500, Nasdaq och Dow Jones. Men även andra utländska index som tyska DAX, japanska Nikkei och brittiska DJ UK är vanligt. Vad gäller svenska index så är det OMX30 som gäller. OMX30 erbjuds av de flesta forex mäklarna här på sajten.

Hur Fungerar Forex Trading

Steg För Steg Guide

Låt oss klargöra detta med en steg för steg guide.

1. Bestäm er för vilken underliggande tillgång ni vill spekulera i
2. Bestäm storlek på er order
3. Bestäm er om ni tror att tillgången kommer att gå upp (köp) eller ner (sälj)
4. Bestäm vilken kurs ni vill köpa/sälja till.
5. Utför er handel. 

Steg för steg guiden ovan beskriver handels-förfarandet vid forex trading. I teorin är det precis så här det går till. Men, för att kunna bedriva framgångsrik handel så krävs en större insyn i varje moment ovan. Nedan hittar ni en utveckling av momenten ovan.

Forex Trading - Steg För Steg Guide

Innan vi går in på de olika stegen så krävs det att vi introducerar ett nytt begrepp för er - Position.

Position

När ni utfört er handel så kallas detta för er position. Er position är inte samma sak som er insats. Detta beror på hävstången som ni erbjuds av er mäklare. Er totala position är er storleken på er order multiplicerat med hävstången som erbjuds. Vi klargör med ett exempel:

Låt oss säga att ni handlar med Olja som underliggande tillgång, väljer en orderstorlek på 100 fat och utför er handel till en kurs på 50 USD/fat. Er position har då ett initialt värde på 5 000 USD. Detta eftersom 100 (antal fat) multiplicerat med 50 (kurs) är lika med 5000 USD. Detta är alltså er initiala position, dvs positionen precis när ni utför er handel. 

Er insats är er totala position dividerat med hävstången. Hävstången anges som ett förhållande: 100:1 är exempelvis en hävstång på 100 gånger. Låt oss säga att hävstången för olja är 50:1, alltså en hävstång på 50 gånger. I detta exemplet blir er insats då 5000 (total position) / 50 (hävstång) = 100 USD.

När ni väljer att avsluta er handel så kallas detta för att stänga er position. En pågående handel kallas istället för en öppen position.

Ok, då går vi vidare med de olika momenten ovan.

1. Bestäm er för vilken underliggande tillgång ni vill spekulera i

Denna är förhållandevis enkel. Ni bestämmer er för vilken tillgång ni vill spekulera i och letar upp denna tillgång hos er mäklare. Tillgångarna är sorterade efter vilken grupp de tillhör. Grupperna är som ovan nämnts:

Valutor - Handel med valutapar. De populäraste valutaparen är: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD och USD/CHF. Men också svenska kronor erbjuds, vanligast för SEK är EUR/SEK och USD/SEK.

Råvaror - Handel med olja, guld, koppar, kaffe, silver, vete och andra råvaror.

Aktier - Handel med enskilda aktier som Facebook, Google, Volvo, Ericsson etc.

Index - Handel med index som exempelvis Dow Jones, Nasdaq, OMX30, DJ UK, DAX etc.

2. Bestäm storlek på er order

Nu börjar det bli lite mer komplicerat eftersom hävstången här kommer in i bilden. Men, vi börjar från början så ska vi nog kunna reda ut begreppen. Ok, ni väljer här storleken på er order, dvs antalet underliggande tillgångar ni vill handla med. Vi väljer återigen ett exempel med olja som underliggande tillgång. Priset på olja ges i USD per fat. Nuvarande pris är 50 USD / fat, dvs kursen för olja just nu är 50. Ni vill initialt satsa ungefär 100 USD på denna handel.

Hävstång

Den stora anledningen till att forex trading och handel med CFDs är så populärt är hävstången. Hävstång, eller leverage som det heter på engelska, är det som förändrar allt eftersom det ger er möjligheten flerfaldigt öka er vinst. Men, med hävstången kommer också en stor risk, ni hittar mer info om detta nedan.

Ok, för olja är det vanligt med en hävstång på 50:1. Utan hävstång så hade ni för 100 USD köpt 2 fat eftersom 2 (antal fat) x 50 (nuvarande kurs) = 100 USD. Går kursen upp exempelvis 0,5 USD så har ni tjänat 1 USD eftersom 2 (antal fat) x 0,5 (kursförändring) = 1. Skulle kursen istället gå ner 0,5 USD så har ni förlorat 1 USD. Men, nu har ni en hävstång på 50 ggr.

Er totala position för exemplet med olja ovan är antal fat x kurs. Antalet fat är inte längre 2 pga hävstången. Eftersom ni har en hävstång på 50 så är antalet fat istället 100. Er totala position är då 100 (antal fat inklusive hävstång) x 50 (kurs) = 5 000 USD. Går kursen upp exempelvis 0,5 USD så har ni tjänat 50 USD eftersom 100 (antal fat) x 0,5 (kursförändring) = 50. Skulle kursen istället gå ner 0,5 USD så har ni förlorat 50 USD. Och nu kommer vi till en extremt viktig del av er forex handel.

Risk Med Forex Trading

Låt oss säga att ni totalt har satt in 500 USD på ert forex konto. Er handel ovan ger er en initial insats på 100 USD. Ni har då $400 kvar efter att er handel utförts. Utan hävstång hade detta inte varit några konstigheter. Om kursen går ner så går ert investerade belopp också ner och ni kan inte förlora mer än er initiala insats. Men när hävstången kommer in i bilden så förändras situationen.

Hävstången gör att ni kan förlora mer än ert investerade belopp. I exemplet ovan gick kursen för olja ner med 0,5 USD och er förlust blev då med en hävstång på 50 och ett antal på 100 fat totalt 50 USD. Låt oss säga att kursen istället går ner med hela 2 USD. Er förlust är då istället 100 (totalt antal fat inklusive hävstång) x 2 (kursförändring) = 200 USD. Alltså en summa som är större än er initiala instans på 100 USD. Ert investerade belopp överstiger alltså pga hävstången er initiala insats.

Margin Call

Svängningarna inom forex trading får aldrig underskattas. Inte bara er insats utan hela ert totala kapital som ni har på ert forex konto är i spel. Om er investering inte utvecklas som ni tänkt er så kan ni bli utsatta för det alla forex traders skyr som pesten, nämligen en Margin Call. Margin call är när era öppna positioner (alltså pågående handel) gör en förlust som närmar sig ert totala belopp på ert forex konto.

Er mäklare erbjuder er hävstången som möjliggör mycket högre vinster än utan hävstången. För att kunna erbjuder er en hävstång så kan man säga att mäklaren lånar ut ett belopp pengar till er som motsvarar hävstångens storlek. För att kunna göra detta måste mäklaren ha en garanti för att ni har tillräckligt med täckning på ert forex konto för eventuella förluster. Om era öppna positioner skulle överstiga ert totala kapital på ert forex konto så finns det inte likviditet att kunna lösa ut era positioner. Ni skulle då bli skyldiga mäklaren pengar. Och mäklaren skulle då även riskera att inte få tillbaka sina pengar. 

För att undvika att denna situation uppstår så har man infört det som kallas för margin call. Margin call gör att era förluster inte kan överstiga det totala belopp som ni har insatt på ert forex konto. Er risk är på så sätt begränsad till det totala kapitalet ni har på ert forex konto. Men, er mäklare garanterar inte att margin call alltid kan utföras.

I vissa fall så sker stora kursrörerelser så pass snabbt att margin call inte hinner utföras. Även om detta är ovanligt så kan det hända. Ni kan då förlora mer än ni har på ert konto och bli skyldig er mäklare pengar. Ha alltid detta i åtanke. 

Låt oss klargöra hur Margin Call fungerar i praktiken genom att belysa det med ett exempel.

Hur Fungerar Margin Call

Låt oss säga att ni som i exemplet ovan har en öppen position i olja. Ert totala kapital på ert konto innan er handel var 500 USD. Ni tror att kursen för olja kommer att såg upp och ni har med hävstångens hjälp köpt 100 fat med olja till en kurs på 50 USD/fat. Er initiala insats är 100 USD och er position har tack vare hävstången på 50:1 ett totalt värde på 5000 USD. Ok, då kör vi.

Forex Trading Exempel

Detta är alltså förutsättningarna:

1. Underliggande Tillgång: Olja

2. Storlek på order: 100 fat (med en hävstång på 50:1)

3. Riktning: Köp (ni tror alltså på en kursuppgång)

4. Startkurs: 50 USD/fat

Totalt ordervärde blir alltså 5000 USD och detta är startvärdet på er position. Er initiala insats är 100 USD. Ert totala kapital på kontot är 500 USD (inklusive er öppna position).

Händelseförlopp:

Det börjar bra och kursen för olja går upp till 50,75 USD/fat

Detta innebär att ni ligger 0,75 plus. Värdet på er öppna position är då 5075 USD (100 x 50,75). Om ni väljer att stänga positionen här så har ni gjort en vinst på 75 USD. Men ni tror att kursen kommer att fortsätta upp så ni bestämmer er för att inte stänga er position utan istället behålla positionen öppen.

Kursen vänder neråt till 49,75

Ni ligger just nu på minus 0,25. Värdet på er öppna position är nu istället 4975 USD (100 x 49,75). Om ni väljer att stänga er position här så skulle ni göra en förlust på 25 USD. Men ni tror att kursen kommer att vända tillbaka upp och behåller därför er position öppen.

Kursen fortsätter neråt till 47,40

Er kurs ligger nu minus på 2,60. Värdet på er position är just nu 4740 USD (100 x 47,40). Om ni stänger er position här så har ni gjort en förlust på 260 USD. Ert ursprungliga kapital när ni började handla var 500 USD. Om ni stänger er position här har ni alltså förlorat mer än er initiala insats på 100 USD och över hälften av ert ursprungliga kapital.

Ni funderar och tänker att ni kanske ska stänga positionen och ta förlusten. Men kursen borde ju vända upp och ni vill inte gå miste om uppgången. Den potentiella vinsten hägrar och ni väljer istället att hålla positionen öppen.

Vi gör en snabb avstickare här och introducerar ett nytt och väldigt viktigt begrepp.

Underhållsmarginal

Definition av Underhållsmarginal

Underhållsmarginal är minsta tillåtna kapital ni måste ha på ert konto för att kunna behålla en öppen position. Om ert kapital understiger denna summa så får ni ett margin call och era öppna positioner likvideras.

Förklaring av Underhållsmarginal

För att kunna garantera att er förlust inte överstiger det totala kapitalet på ert forex konto så behåller er mäklare en summa på ert konto som ni inte kan riskera eller handla för när ni har en öppen position. Denna summa kallas för Underhållsmarginal eller på engelska ”Maintenance Margin”. Underhållsmarginalen är beroende av storleken på din öppna position samt hävstången.

Procenten för underhållsmarginalen bestäms av hävstången och är hävstången som i vårt exempel 50:1 så är underhållsmarginalen 1/50 = 0,02. Alltså 2%. Skulle hävstången istället vara 1:100 så är underhållsmarginalen 1% (1/100) och för 1:200 är den 0,5% (1/200). Men underhållsmarginalen i vårt exempel är alltså 2%.

Underhållsmarginalen beräknas på det initiala beloppet, i vårt fall alltså 5000 USD. Här är underhållsmarginalen alltså 2% av 5000 USD, dvs 100 USD (0,02 x 5000). Detta betyder att om er öppna position går med förlust och denna förlust når 400USD så får ni en margin call och er position stängs automatiskt av er mäklare. Detta eftersom summan av ert ursprungliga kapital på 500 USD minus underhållsmarginalen på 100 USD = 400 USD.

Vi återgår till vårt exempel.

Värdet på er position vid starten vad 5000 USD. Av detta har ni satsat 100 USD och er mäklare har lagt till resterande 4900 USD för att ge er hävstången på 50:1. Värdet på er position är nu nere på 4740 USD och ni har trots risken för förlust valt att fortsätta och håller därför er position öppen.

Kursen vänder upp till 48,90 och ni ser ljuset i tunneln. Vinsten hägrar och livet känns hoppfullt och glatt. Men va händer, kursen tar en stark vändning neråt igen för att falla ända ner till 46 där er position plötsligt stängs

Vad hände? Ni har fått er första margin call och er position har därför automatiskt stängts av er mäklare. Er order har likviderats för att begränsa förlusten. Vid kursen 46 har er position ett värde på 4600 USD (100 x 46). Er förlust är 400 USD, vilket innebär att margin call har aktiverats.

Som ni märker så har summan av er initiala insats väldigt liten betydelse. Detta eftersom hävstången förstärker vinst och förlust så pass mycket att resultatet av er position ofta överstiger er initiala insats. På ert konto har ni 100 USD kvar. Förlusten på 400 USD svider men ni väljer att svälja ert förtret och avsluta för dagen. Det finns alltid nya trades att komma igen på. Nästa dag kommer nya möjligheter.

Det är faktiskt väldigt klokt att ta en paus i dessa lägen och något vi starkt rekommenderar. Margin calls händer de flesta forex traders. Det som avgör framgången är inte ett margin call, utan hur man väljer att hantera det. 

Lär er av era misstag och gå vidare. Tänk smart, håll er till er strategi och ha alltid en långsiktig plan för er forex trading. Detta är vägen till framgång.

Fotnot

Underhållsmarginal kan räknas olika hos olika mäklare. Vanligast är som i exemplet ovan att procenten beräknas baserat på hävstången. Men vissa mäklare tar istället en fast procent på ert investerade kapital. Ni ser dock alltid underhållsmarginalen direkt i orderfönstret på er forex plattform när ni gör era trades.