Vad är BIC / SWIFT

BIC Kod

BIC är kort för Business Identifier Code. BIC kod är en internationell standard och varje bank har en unik BIC kod. Genom användandet av BIC kod kan en bank identifieras på ett säkert sätt. BIC koden används tillsammans med kontonummer och information om mottagare för internationella betalningar. 

BIC är det nya namnet för SWIFT och betyder alltså exakt samma sak.

SWIFT

SWIFT står för ”Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” och är detsamma som BIC kod. Systemet bygger på en internationell standard ISO 9362 som specificerar koder.

Vad är BIC / SWIFT

BIC / SWIFT koder består av 8 eller 11 tecken. 

Exempel 1: Nordea är en nordisk bank med huvudkontor i Stockholm och har BIC kod NDEASESS

  • Tecken 1-4 är en förkortning av bankens namn: NDEA används för att identifiera Nordea
  • Tecken 5-6 är landskod: SE för Sverige
  • Tecken 7-8 anger ort: SS står för Stockholm (kort för Site Stockholm)
  • Tecken 9-11 används av vissa banker i vissa länder och anger då filial ("branch" på engelska).

BIC / SWIFT anges alltid utan mellanslag samt utan punkter och streck.

Mer info om SWIFT.